עיתוני כל השנים ב"עינות ירדן"
בדף זה יועלו העיתונים שפורסמו ב"עינות ירדן" וששרדו את שיני הזמן.
אם נראה לכם שישנם קטעים שמוטב לא לפרסמם, צרו קשר, והקטעים יוסרו לאלתר.
אם בידיכם עיתונים שלא פורסמו אנא צרו קשר.


תשל"א 1971 
"במי כנרת"
הכותבים - חניכי קבוצת כנרת
גיליון 3 מרץ 1971 (מטושטש)


תשל"ב 1972 
"קמצוץ מהגו"ץ"
הכותבים - חניכי הגוף הצעיר
גיליון 2 ינואר 1972
גיליון 3 פברואר 1972 

 
תשל"ג 1973 
"קמצוץ מהגו"ץ"
הכותבים - חניכי הגוף הצעיר
גיליון 2 אוקטובר 1972
גיליון 3 ינואר 1973 
גיליון זוטא מאי 1973

  
תשל"ד 1974 
"עלי ירדן"
הכותבים - חניכי המוסד
גיליון 1 פברואר 1974
גיליון 3 מאי 1974
 
תשל"ה 1975 
"עלי ירדן"
הכותבים - חניכי המוסד
גיליון 1 נובמבר 1974
גיליון 2 דצמבר 1974
גיליון 3 ינואר 1975
גיליון 4 ינואר 1975 
גיליון 5 מרץ 1975 
גיליון 6 יוני 1975 
גיליון 6ב יוני 1975 

 
תשל"ו 1976 
"עלי ירדן"
הכותבים - חניכי המוסד
גיליון 2 נובמבר 1976
גיליון 3 ינואר 1976
גיליון 4 ינואר 1976
  
תשמ"ה 1985 
"באור אחר"
הכותבים - חניכי המוסד
גיליון 2 נובמבר 1976
  
תשנ"ה 1995 
"עיתון עינות ירדן"
הכותבים - חניכי המוסד
גיליון 1 מרץ 1995

תשס"ט 1999 
"עין-אות ירדן"
הכותבים - תלמידים ומורים
גיליון 1 ספטמבר 1998
גיליון 3 נובמבר 1998
גיליון 4 דצמבר 1998
גיליון 5 ינואר 1999
גיליון 6 פברואר 1999
גיליון 7 מרץ 1999
גיליון 8 יוני 1999