1991-1986   דקל  שיבולים


               אוסף המכתבים, ההודעות, הטיולים והאירועים שעברו על הקבוצות בשלוש שנותיה האחרונות במוסד.