1989   אלה  הרדוף
הודעה על השבתת לימודי אלה-הרדוף
בשל מחנך חסר

 
לקראת מסע אלה הרדוף לפולין
כתבה אורה קבילו  
אנדורה - מופע הסיום
תכנייה