1987   סלע  לבנה
דיווח בכל העמק והגליל
הבגרות לא פגעה בפעילות החברתית של סלע לבנה