1982   להב  אלומות


מימין לשמאל, עומדים:  ליאור, הדס שנהר, ורד, רקפת, יוחאי אריאל, זהר, סיגל, רונן קרטיס
לילך, רונן צור, נוגה, אבי, איריס קנדל, איריס בן שלום, יוחאי פלדמן, טלי
יושבים:  נדב, דקלה, דגנית, עינת, עילית, אורית