1978   סער רותם
נזקים בבניינים ובכיתות של סער-רותם, 21.6.73