1976   ארזים  כינרתסיום ארזים-כינרת - מילות פרידה של החניכים
ארזים-כינרת - הצגת סיום י"ב